zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
49 => 14
2 => 14
7 => 12
46 => 11
33 => 10
12 => 10
30 => 9
29 => 8
27 => 8
13 => 8
42 => 8
9 => 8
25 => 7
37 => 7
36 => 7
39 => 7
5 => 6
4 => 6
34 => 6
32 => 6
47 => 6
21 => 6
11 => 6
6 => 6
16 => 6
43 => 6
48 => 5
14 => 5
17 => 5
38 => 5
31 => 5
26 => 5
18 => 5
10 => 5
15 => 5
24 => 5
23 => 5
28 => 5
45 => 4
1 => 4
22 => 4
44 => 4
41 => 4
20 => 3
40 => 2
3 => 2
35 => 2
19 => 2
8 => 1

7, 13, 30, 33, 34, 48
18, 22, 24, 28, 32, 41
5, 8, 17, 23, 29, 35
11, 15, 21, 27, 39, 43
2, 6, 14, 26, 40, 42
3, 10, 25, 31, 36, 37
1, 4, 12, 16, 19, 20
9, 38, 44, 46, 47, 49

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator