zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
2 => 14
49 => 14
7 => 12
36 => 11
16 => 9
5 => 9
46 => 9
12 => 9
30 => 8
9 => 8
32 => 8
13 => 8
4 => 8
47 => 8
25 => 8
26 => 7
39 => 7
33 => 7
11 => 7
27 => 7
29 => 7
23 => 6
21 => 6
6 => 6
42 => 6
22 => 6
37 => 5
14 => 5
17 => 5
34 => 5
31 => 5
10 => 5
44 => 5
15 => 4
38 => 4
20 => 4
43 => 4
1 => 4
28 => 4
41 => 4
24 => 4
19 => 4
48 => 3
45 => 3
18 => 2
3 => 2
8 => 2
35 => 1
40 => 1

9, 16, 23, 26, 30, 35
5, 10, 12, 22, 24, 47
11, 13, 17, 25, 28, 45
7, 19, 21, 33, 42, 46
6, 8, 20, 29, 37, 43
1, 2, 34, 40, 41, 48
14, 15, 27, 38, 39, 49
3, 18, 31, 32, 36, 44

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator