zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
5 => 14
17 => 11
47 => 11
9 => 10
39 => 9
36 => 9
7 => 8
23 => 8
19 => 8
32 => 8
40 => 8
48 => 8
16 => 8
12 => 8
31 => 7
6 => 7
11 => 7
2 => 7
49 => 7
21 => 7
33 => 7
38 => 7
44 => 6
22 => 6
8 => 6
37 => 6
20 => 6
30 => 5
41 => 5
27 => 5
1 => 5
34 => 5
26 => 5
42 => 5
43 => 5
45 => 5
25 => 5
35 => 4
18 => 4
4 => 4
13 => 4
46 => 4
15 => 3
28 => 3
24 => 3
14 => 3
29 => 3
10 => 1

7, 22, 25, 29, 36, 41
10, 21, 23, 26, 30, 47
4, 13, 20, 27, 33, 38
3, 12, 16, 28, 39, 45
2, 15, 17, 19, 40, 49
5, 6, 14, 31, 43, 48
1, 8, 11, 32, 34, 46
9, 18, 24, 35, 37, 44

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator