zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
15 => 11
14 => 11
24 => 11
21 => 10
12 => 10
45 => 10
26 => 9
42 => 9
10 => 9
36 => 8
1 => 8
17 => 8
27 => 7
4 => 7
38 => 7
13 => 7
3 => 7
23 => 6
48 => 6
34 => 6
44 => 6
8 => 6
2 => 6
6 => 6
39 => 6
5 => 6
43 => 6
31 => 6
25 => 5
9 => 5
47 => 5
40 => 5
22 => 5
16 => 5
33 => 5
32 => 5
30 => 5
46 => 5
7 => 4
28 => 4
49 => 4
35 => 4
20 => 4
19 => 3
18 => 3
29 => 3
11 => 3
37 => 2
41 => 1

21, 22, 23, 24, 27, 34
1, 2, 8, 17, 26, 45
3, 11, 13, 18, 30, 48
9, 12, 19, 29, 41, 44
16, 28, 31, 42, 46, 47
5, 6, 7, 32, 35, 36
4, 15, 20, 33, 39, 49
10, 14, 25, 37, 40, 43

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator