zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
25 => 15
15 => 10
30 => 10
27 => 10
42 => 8
38 => 8
4 => 8
3 => 8
46 => 8
44 => 8
36 => 8
10 => 7
31 => 7
47 => 7
23 => 7
39 => 7
8 => 7
40 => 7
21 => 7
1 => 7
22 => 6
43 => 6
41 => 6
9 => 6
5 => 6
34 => 6
24 => 6
7 => 6
14 => 6
37 => 6
16 => 6
33 => 5
2 => 5
29 => 5
19 => 5
26 => 5
6 => 4
49 => 4
35 => 4
32 => 4
18 => 4
20 => 4
28 => 4
48 => 4
17 => 3
12 => 3
13 => 3
11 => 2
45 => 2

2, 4, 10, 20, 28, 39
11, 13, 22, 32, 34, 35
3, 18, 19, 23, 36, 42
6, 7, 29, 38, 40, 43
8, 14, 26, 37, 44, 47
1, 12, 17, 21, 25, 31
9, 16, 27, 45, 46, 48
5, 15, 24, 30, 33, 49

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator