zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
34 => 11
21 => 11
31 => 11
3 => 10
2 => 10
8 => 10
27 => 9
14 => 9
4 => 9
1 => 9
9 => 9
46 => 8
28 => 8
40 => 8
39 => 8
22 => 8
13 => 7
30 => 7
6 => 7
49 => 7
45 => 7
38 => 6
15 => 6
10 => 6
25 => 6
20 => 6
18 => 6
7 => 5
33 => 5
26 => 5
41 => 5
17 => 5
35 => 5
48 => 4
16 => 4
19 => 4
23 => 4
12 => 4
43 => 4
37 => 3
29 => 3
44 => 3
42 => 3
24 => 3
47 => 3
5 => 3
32 => 3
11 => 2
36 => 1

12, 20, 21, 23, 24, 36
25, 29, 31, 32, 44, 45
1, 8, 14, 17, 28, 35
2, 13, 30, 34, 42, 48
4, 15, 16, 18, 37, 40
3, 9, 10, 26, 43, 49
6, 22, 27, 33, 39, 47
5, 7, 11, 19, 38, 46

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator