zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
17 => 10
16 => 10
1 => 10
42 => 9
6 => 9
32 => 9
8 => 9
3 => 8
12 => 8
14 => 8
36 => 8
38 => 7
21 => 7
44 => 7
45 => 7
39 => 7
24 => 7
15 => 6
4 => 6
10 => 6
29 => 6
27 => 6
37 => 6
49 => 6
2 => 6
13 => 6
18 => 6
7 => 6
48 => 6
33 => 6
25 => 6
47 => 5
9 => 5
26 => 5
31 => 5
41 => 5
40 => 5
22 => 5
46 => 5
11 => 5
43 => 4
28 => 4
19 => 4
30 => 4
34 => 4
5 => 4
20 => 3
35 => 2
23 => 2

7, 10, 19, 29, 40, 47
12, 15, 22, 28, 30, 42
1, 4, 26, 39, 44, 45
3, 17, 25, 32, 34, 48
8, 20, 24, 37, 38, 49
6, 13, 14, 16, 18, 43
5, 23, 31, 35, 36, 46
2, 9, 11, 27, 33, 41

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator