zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
21 => 16
49 => 13
1 => 11
43 => 10
40 => 10
34 => 9
36 => 9
27 => 8
9 => 8
3 => 8
22 => 8
25 => 8
4 => 8
2 => 7
8 => 7
17 => 7
31 => 7
13 => 7
39 => 7
14 => 7
12 => 6
37 => 6
45 => 6
28 => 6
44 => 5
26 => 5
24 => 5
30 => 5
33 => 5
15 => 5
5 => 5
6 => 5
29 => 5
18 => 5
35 => 5
20 => 4
19 => 4
10 => 4
46 => 4
42 => 4
23 => 4
32 => 3
41 => 3
16 => 3
11 => 3
48 => 3
47 => 3
7 => 2
38 => 2

13, 16, 17, 26, 35, 39
33, 37, 40, 41, 42, 43
4, 7, 8, 9, 29, 38
6, 23, 28, 30, 32, 45
11, 15, 24, 27, 34, 46
2, 3, 10, 14, 22, 44
5, 12, 19, 21, 31, 36
1, 18, 20, 47, 48, 49

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator