zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
27 => 12
15 => 12
25 => 12
23 => 9
24 => 9
14 => 9
36 => 9
10 => 8
1 => 8
7 => 8
38 => 8
17 => 8
4 => 8
45 => 8
12 => 8
26 => 8
5 => 7
34 => 7
21 => 7
31 => 7
42 => 7
3 => 6
33 => 6
43 => 6
8 => 6
46 => 6
48 => 6
29 => 6
22 => 6
44 => 5
9 => 5
20 => 5
16 => 5
47 => 5
30 => 5
40 => 5
39 => 4
37 => 4
35 => 4
28 => 3
6 => 3
13 => 3
2 => 3
18 => 3
11 => 3
41 => 3
49 => 2
19 => 2
32 => 1

6, 8, 13, 24, 36, 42
9, 11, 21, 27, 28, 41
2, 10, 17, 38, 44, 45
12, 19, 29, 32, 43, 46
1, 5, 20, 26, 31, 34
3, 4, 18, 33, 35, 37
7, 14, 23, 25, 40, 48
15, 16, 22, 39, 47, 49

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator