zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
15 => 12
10 => 10
4 => 10
46 => 10
25 => 9
44 => 9
30 => 9
2 => 9
40 => 8
32 => 8
1 => 8
22 => 8
35 => 8
7 => 8
9 => 7
11 => 7
6 => 7
39 => 7
23 => 7
3 => 7
31 => 6
20 => 6
38 => 6
36 => 6
16 => 6
37 => 6
29 => 6
27 => 6
43 => 6
41 => 5
49 => 5
24 => 5
13 => 5
34 => 5
18 => 5
12 => 5
21 => 5
26 => 4
8 => 4
17 => 4
42 => 4
14 => 3
45 => 3
5 => 3
28 => 3
47 => 3
19 => 3
48 => 2
33 => 2

2, 11, 12, 28, 44, 46
7, 19, 20, 25, 40, 41
1, 3, 15, 18, 23, 37
4, 5, 14, 36, 43, 48
6, 24, 35, 38, 45, 47
8, 9, 17, 21, 29, 30
13, 22, 33, 34, 39, 49
10, 16, 26, 27, 31, 32

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator