zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator

główna
blog


n! / (k! * (n-k)!)

gdzie:

! – jest oznaczeniem silni (wyrażenie arytmetyczne oznaczające iloczyn liczb od 1 do liczby oznaczonej znakiem !, np.: 3! = 1*2*3 = 6)

n – ilość liczb z których się wybiera

k – ilość liczb wybieranych 

Przykład:

Obliczyć szansę trafienia sześciu liczb w dużego lotka (przy skreśleniu sześciu liczb w jednym zakładzie).

n = 49

k = 6 

ilość kombinacji = 49! / (6! * (49 – 6)!) = 49! / (6! * 43!) =12	924	2772		6	1	36	225	400			1000000
				5		7	105	350			58205
				4			28	224			9308
				3				84			2016
8 => 13
18 => 12
17 => 11
16 => 10
9 => 10
32 => 10
38 => 9
3 => 9
25 => 8
1 => 8
29 => 8
46 => 8
36 => 7
11 => 7
31 => 7
26 => 7
48 => 7
7 => 7
4 => 7
47 => 7
27 => 7
24 => 7
41 => 6
37 => 6
39 => 6
34 => 6
42 => 6
49 => 6
23 => 5
2 => 5
19 => 5
14 => 5
20 => 5
12 => 5
44 => 5
45 => 5
6 => 5
28 => 4
21 => 4
15 => 4
22 => 4
30 => 3
5 => 3
13 => 3
40 => 2
33 => 2
43 => 2
35 => 1
10 => 1

8, 11, 13, 21, 23, 48
2, 5, 20, 24, 41, 45
3, 7, 27, 37, 44, 49
10, 19, 25, 28, 43, 47
16, 22, 29, 35, 39, 40
4, 9, 18, 31, 33, 34
1, 14, 15, 26, 36, 38
6, 17, 30, 32, 42, 46

zakłady lotto system 12 oraz utworzone przez generator